הנהלת חשבונות וחשבות שכר

 

משרדנו מספק שירותי הנהלת חשבונות כפולה והנהלת חשבונות חד צידית.

אנו מפיקים, על פי בקשת הלקוח, דוחות ביניים תקופתיים לרבות דוח רווח והפסד, עורכים התאמות כרטיסי הנהלת החשבונות בהם

בנקים, ספקים, קופה ולקוחות – בשיתוף עם הלקוח ותוך ניהול החשבונות ברמה מקצועית גבוהה.

 

אנו עורכים עבור הלקוח את הדיווחים השונים למוסדות ועומדים בקשר שוטף עימם כנדרש להבטחת תקינות עניני הלקוח.

שירותי חשבות השכר כוללים הכנה וביצוע מלאים של השכר, ע"י חשבי שכר מקצועיים תוך אספקת שירות איכותי ודיסקרטי.