מבזק מס מס' 3 - פברואר 2011

 

הנדון: לקט עדכונים בתחום המס

לקוח/ה יקר/ה,

להלן מבזק ביחס לנושאים כדלקמן:

 

1.  פנסיית חובה לעצמאים

משרד האוצר באמצעות הרפורמה החדשה פועל לחיוב מגזר העצמאים במשק להפריש לחיסכון פנסיוני. החוק המוצע מחייב כל מי שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד להפקיד כספים לחיסכון פנסיוני באחד ממוצרי החיסכון הפנסיוני. המטרה היא שעצמאי שעד היום לא הפקיד לחיסכון פנסיוני יתחיל להפקיד ולצבור כספים לגיל פרישה. עצמאי יידרש להפקיד מכל הכנסה חודשית מעסק או ממשלח יד העולה על מחצית השכר הממוצע

במשק, כלומר החל מהכנסה של - 4,000 ש"ח בחודש ועד לגובה השכר הממוצע במשק – 8,000 ₪ .שיעורי ההפקדה 4% בחודש החל מ-1/1/2011, ויעלו בכל שנה ב-4% נוספים עד שנת 2015. עצמאי שיהיה מעונין להפקיד שיעורים גבוהים מאלו הנקובים בחוק יכול לעשות זאת ולהינות מהטבות המס.

     פטורים – 1.  עצמאי שיש בידו חיסכון פנסיוני מעבודה כשכיר על שכר חודשי הגבוה מהשכר הממוצע במשק.

                       2.  מי שגילו 60 ומעלה.

                       3.  מי שצעיר מגיל 21.

                       4.  מי שכבר הגיע לגיל 55 במועד תחילת החוק.

                       5.  מי שכבר מקבל קצבה בסכום העולה על 3,850 ₪.

 

2.  שיעור שווי השימוש ברכב לשנים 2011 ואילך

      בהתאם לתקנות מס הכנסה ( שווי השימוש ברכב ), ובמקביל להעלאת סכומי שווי השימוש לפי קבוצות המחיר בשנת 2011, נקבע כי שיעור שווי

      השימוש בשנת 2011 ואילך יעמוד על 2.5% ממחיר הרכב לצרכן. זאת, במקום השיעורים שחלים בשנת 2010: 2.04% לרכב שמחירו עד 130,000 ₪

 

ו-2.48% לרכב שמחירו מעל 130,000 ₪. שיטת הזקיפה הלינארית חלה על כלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010 ואילך. לגבי כלי רכב שנירשמו לראשונה לפני 1.1.2010 תמשיך לחול שיטת קבוצות המחיר.

רשות המסים מפרסמת את המחירלצרכן ואת סכומי שווי השימוש לדגם , באתר רשות המסים באינטרנט, בכתובת הבאה

www.shaam.gov.il/mm-usecar המידע באתר מובא במתכונת של שאילתא לחיפוש לפי קוד תוצר וקוד דגם

( בהתאם לשיטת הקודים של משרד הרישוי, כפי שאלה מוטבעים על גבי רישיון הרכב ), וכן במתכונת של קבצי excel להורדה. 

 

לידיעתכם והיערכותכם בהתאם,

מחלקה מקצועית

AMN אזולאי, מאיר, נחום, רו"ח

 

צוות המחלקה המקצועית עומד לרשותך לצורך שאלות, באורים והבהרות.

מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתוכנו מתן ייעוץ או מתן חוות דעת.