סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין

 שלי יצחק, רו"ח

 

על פי חוק פיצויי פיטורין, יש לשלם לעובד שפוטר פיצויים בגובה משכורת אחת לכל שנת עבודה בעסק. החישוב נעשה לפי השכר האחרון כפול תקופת עבודה מדויקת.

 
קיימות שתי סיבות עיקריות להפרש בין הסכומים הקיימים לסכומים הנדרשים:
1.  את הפיצויים יש לשלם לפי השכר האחרון, בעוד את הצבירה מבצע המעביד מידי חודש לפי השכר בפועל. בכל עליית שכר נוצר פער בגובה הפרש       השכר כפול תקופת העבודה. ככל שתקופת העבודה ארוכה יותר והיו יותר העלאות שכר, הפער גדל.
2.  רוב התוכניות שבהן מוחזקים כספי הפיצויים הן תוכניות המשתתפות ברווחים ובהפסדים. לאחרונה נגרעו מהקרן אחוזים ניכרים עקב ההפסדים

      בשוק ההון, ולכן המעביד ששילם פעם אחת את כספי הפיצויים בצור שוטפת, צריך לשלם אותם שוב.
 
הפתרון הטריוויאלי לסיבה הראשונה לפער, הוא לשלם בכל עליית שכר השלמת פיצויים לתקופות הקודמות. הפרשה כזו סוגרת את הפער ליום ההפרשה, אך עדיין חשופה לסיבה השנייה, והיא הרגישות לרווח והפסד בשוק ההון.
כאשר המעביד מפריש לעובד כספי פיצויים בתוכנית פנסיונית מלאה של כספי פיצויים ותגמולים, העובד בוחר את המסלול של כספי התגמולים ואת המסלול של כספי הפיצויים. נוצר מצב שבו המעביד נושא בסיכון שלוקח העובד על כספי הפיצויים.
הדרך שעומדת בפני המעביד לצימצום הסיכון היא לדרוש שכספי הפיצויים יהיו באותו מסלול שבו נמצאים כספי התגמולים. המסר הוא שאם העובד מוכן לקחת את הסיכון על כספי התגמולים שלו, המעביד ייקח סיכון זהה על כספי הפיצויים.
 
אופציה נוספת היא להגיע עם העובד להסכם לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין. היתרון מזווית העובד לפי הסכם זה, הוא שהמעביד נפרד לעד בכל חודש, מכספי הפיצויים ששילם לטובת העובד. העובד יקבל את כספי הפיצוים שנצברו בתוכניתו בכל מקרה של עזיבת עבודה, גם בפיטורין וגם בהתפטרות, והדבר שוב אינו תלוי ברצונו של המעביד. גם למעביד יתרון בשיטה זו כאשר, לפי הסכם זה, התשלום החודשי ששילם המעביד בא במקום כספי הפיצויים ואינו מצריך השלמה במקרה של פיטורי העובד.
 
כללים שיש להקפיד עליהם עם החתימה על הסכם לפי סעיף 14:
1.  התוכנית חייבת לכלול רכיב של תוכנית קצבה משלמת בגיל הפרישה.
2.  כאשר התוכנית נעשית בקרן פנסיה, יש להקפיד על הפרשה מלאה של כספי הפיצויים,כלומר, הפרשה חודשית בגובה של 8.33% מהשכר המבוטח       והפרשה בגובה של 6% לתגמולים על חשבון המעביד.
3.  כאשר התוכנית נעשית בתוכנית קצבה (ביטוח מנהלים) יש חובת הפרשה של 8.33% מהשכר ובנוסף ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה על חשבון

      המעביד.
4.  בכל התוכניות הקיימות היום וכוללות הפרשה לפיצויים,יש חובת הפרשה לתגמולים הן מצד המעביד והן מצד העובד.
 
הסכם לפי סעיף 14 משחרר את המעביד מהדאגה לכספי הפיצויים מיום החתימה על ההסכם ואילך.
הזמן הטוב ביותר לחתימה על הסכם הוא עם תחילת העבודה של העובד, הן בהסכם העבודה והן בעריכת התוכנית הפנסיונית.
 
המאמר נועד להעשרה ומסירת מידע ואינו מהווה מתן ייעוץ, חוות דעת או המלצה מכל סוג שהוא.
אזולאי, מאיר, נחום – רואי חשבון
www.amn-cpa.com