ביקורת ועריכת דוחות כספיים

 

משרדנו  עוסק בביקורת ועריכת דוחות כספיים לחברות בענפי התעשיה, תיירות, הייטק, תקשורת, שירותים ומסחר.

שירותי הביקורת כוללים ליווי הפירמה במשך שנת הכספים תוך מתן יעוץ עסקי בנושאים להם יש השלכה על עבודת הביקורת ועל הפעילות השוטפת. במהלך השנה מתבצעת ביקורת שוטפת במטרה לבחון את איכות הבקרה הפנימית של העסק  וכן עריכת דוח על תוצאת ביניים של הפעילות העסקית ותוצאת המס בעקבותיה.

 

ביקורת חברות ממשלתיות ורשויות מקומיות

משרדנו משמש כמבקרי החשבונות של חברות ממשלתיות, חברות עירוניות, ועדים מקומיים ועמותות. ביקורת החשבונות כוללת בנוסף לעריכת וביקורת הדוחות הכספיים, גם עריכת דוח ביקורת מפורט (long form report) אשר משמש את הדירקטוריון, ו/או את המועצה, ו/או את רואה החשבון לעיריות לצורך הבקרה הפנימית ותיקוני הליקויים. משרדנו מסייע בעריכה והעברת הדיווחים לפקיד השומה, היחידה למלכ"רים, לרשם החברות ולרשם העמותות.

 

מפעלים מאושרים

משרדנו מטפל בעריכה והגשת בקשות לקבלת מעמד של מפעל מאושר למרכז השקעות, ומלווה את המפעל משלב בדיקת ההתכנות הראשונית, דרך הגשת דוחות ביניים  ועד עריכת והגשת הדוחות הסופיים למרכז השקעות. משרדנו טיפל ומטפל בהגשת בקשות לקבלת מעמד של מפעל מאושר לחברות מובילות במשק בתחום התעשייה, התיירות והחקלאות.

 

חוות דעת מומחה לערכאות שיפוטיות

משרדנו עורך חוות דעת מומחה בנושאים מגוונים בתחומי מומחיותו לרבות מתן עדויות בבתי המשפט על חוות דעת אלו. ההשכלה הנרחבת של השותפים שהם רואי חשבון בוגרי החוג לכלכלה ועורכי דין בהשכלתם, מספקת ראיה מקיפה ומעמיקה לסוגיות חשבונאיות, משפטיות, מיסויות וכלכליות.

 

ליווי ויעוץ חשבונאי לסיעות ולמתמודדים בבחירות

משרדנו מלווה מתמודדים לתפקיד ציבורי (ראשי רשויות, ראשי סיעות) לרבות ייעוץ למתמודדים באופן ניהול החשבונות בתקופת הבחירות, ביצוע ביקורת ועריכת דוחות כספיים של המתמודדים בהתאם לכללי והנחיות מבקר המדינה וסיוע למתמודדים בקבלת המימון בהתאם להוראות חוק מימון מפלגות.

 

תחום הנדל"ן

ביקורת בפירמות של קבלנים בונים, קבלנות ביצוע, חברות נדל"ן להשקעה, יזמי פרוייקטים והשקעות במקרקעין.